• <More on Intel.com

Intel® Teach Program

Cílem tohoto programu je zvýšit efektivitu učitelů prostřednictvím profesního rozvoje, pomáhat učitelům integrovat do výuky technologie a zlepšovat schopnosti studentů nutné pro řešení problémů, kritické myšlení a týmovou spolupráci. Intel Teach je největší a nejúspěšnější program svého druhu s více než 10 miliony proškolených učitelů na celém světě a 1,3 milionu v Evropě.

Program Essentials

Nejjednodušší je začít s programem Intel Teach Essentials, který slouží jako základní vzdělávací kurz pro učitele. Kurz má osm modulů (32 školních hodin a 12 mimoškolních hodin), kde každý modul odhaluje zvláštnosti nějaké aktivity, jako jsou například projektová práce, plánování výuky, orientace na studenty, známkování studentů, implementace nových technologií, jak naučit studenty být úspěšnými atd.

Studiem tohoto kurzu získají učitelé veškeré nezbytné materiály týkající se organizace tříd, instalace digitálních laboratoří, počítačových učeben a jiných součástí vzdělávacího prostředí, které mají splňovat normy 21. století.

Program Elements

Kurzy Intel Teach Elements lze studovat online jako kurzy pro samouky určené pro získání osobních zkušeností profesního růstu. Společnost Intel podporuje také integraci kurzu do online programů rozvoje i programů rozvoje s osobní účastí a poskytuje materiály pro usnadnění studia (další informace najdete na odkazech níže). Podpůrné studijní materiály pomáhají získávat hlubší zkušeností učitelům, kteří se vzdělávají prostřednictvím elektronických vzdělávacích modulů. Diskuze v malých skupinách a výměna zkušeností se vzdělávacím postupem usnadňují získávání zkušeností, a tak se vytváří profesionální vzdělávací komunity kolem obsahu každého kurzu.

Výukový design, ať už je ve stylu pro samouky nebo usnadněný, zahrnuje následující:

  • Animovaná e-learningová výuka
  • Interaktivní výukové cvičení
  • Offline aktivity k aplikaci konceptů

Program Advanced Online

Advanced Online je smíšený vzdělávací program, který se zaměřuje na inovativní postupy výuky a stylů vzdělávání za účelem zlepšení výuky a studia. Program je založený na online platformě pro snadnější účast, spolupráci a ohodnocení. Jádrem programu je studijní plán, kterým se účastníci konkrétního kurzu nebo modulu postupně propracovávají. Jedná se o strukturovaný přístup, který umožňuje efektivní kombinaci různých způsobů provedení, modelů výuky a vzdělávacích stylů. Zkoumá inovativní metody, které podporují samostatné vzdělávání žáků s přidanou hodnotou ICT.