• <More on Intel.com

Intel® Teach Program

E program célja a tanári munka hatékonyságának javítása szakmai továbbképzés, tanárok segítése a technológiának óráikba való integrálásában, továbbá a tanulók probléma-megoldási, kritikus gondolkodási és együttműködési készség fejlesztési területeken végzett munkájukban. Az Intel Teach a legnagyobb és legsikeresebb program a maga nemében, több mint 10 millió tanár részesült világszerte képzésben, ezen belül Európában 1,3 millió.

Nélkülözhetetlen tudnivalók

A legegyszerűbb az Intel Teach Nélkülözhetetlen Tudnivalók programmal kezdeni, mely alapszintű tanári továbbképző tanfolyamként szolgál. Nyolc modulból áll a tanfolyam (32 osztálytermi óra és 12 osztálytermen kívüli óra), mindegyik egy-egy olyan tevékenység sajátosságait ismerteti, mint projektmunka, osztályok tervezése, hallgatóorientáltnak lenni, hallgatói osztályzatok, új technológiák bevezetése, hallgatók sikerességre való oktatása stb.

E tanfolyamon való tanulással a tanárok minden olyan anyagot és útmutatást megkapnak, melyek az osztályszervezéshez, digitális laboratóriumok telepítéséhez, számítógépes helységekhez és a 21. századi normáinak megfelelő oktatási környezet egyéb részeihez szükségesek.

Elemek

Az Intel Teach Elemek tanfolyamok személyes szakmai fejlődés érdekében, önképzés formájában interneten keresztül érhetőek el. Az Intel támogatja a tanfolyamnak internetes és személyes részvételt igénylő szakmai továbbképző programokba való integrálását is, és ehhez gyakorlatvezetési anyagokat is biztosít (lásd alábbi hivatkozás). A gyakorlatvezetési anyagok nagyobb tapasztalatot biztosítanak a tanároknak, mivel ezek az e-tanulási modulokon keresztül használhatóak. A gyakorlatvezetéssel végzett munka során, a kiscsoportos megbeszélések és a cselekvési terv megosztása professzionális tanulási környezeteket teremt a tanfolyami tartalom köré.

Akár önállóan, akár gyakorlatvezetéssel történik a tanulás az oktatástervezésben szerepel:

  • Animált e-tanulási oktatóanyagok
  • Interaktív tanulási gyakorlatok
  • Hálózati kapcsolat nélküli tevékenységek az elgondolások alkalmazására

Haladó internetes program

A Haladó internetes program egy keverékprogram, mely a tanítási és tanulási élmény javítása érdekében az innovatív tanítási módokra és tanulási stílusokra összpontosít. A részvétel, együttműködés és képesítés adás irányítása érdekében internetes platformon alapul a program. A program lényegét a tanulási útvonal képezi , melyen az egyes ‘tanfolyami’ vagy ‘modul’ részvevői haladnak végig. Ez egy struktúrált megközelítés, mely a különböző előadási módok, tanítási modellek és tanulási stílusok hatékony kombinációját tesz lehetővé. Olyan innovatív módszereket keres, melyek támogatják a tanuló információs és kommunikációs technológia által hozzáadott értékkel történő önálló tanulását.